Công dụng và tác dụng của dược liệu Cây Thuốc Nam – Cách sử dụng làm thuốc

CÔNG DỤNG VÀ TÁC DỤNG CHỮA BỆNH CỦA DƯỢC LIỆU CÂY THUỐC NAM – CÁCH SỬ DỤNG CÂY THUỐC NAM LÀM THUỐC

Mục lục

công dụng và tác dụng chữa bệnh của cây thuốc nam
công dụng và tác dụng chữa bệnh của cây thuốc nam

SỐ TT

TÊN  THẢO DƯỢC

Cây Thuốc Nam chữa bệnh gì:

Cây Thuốc Nam có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Thuốc Nam

1

Nụ hoa vối khô

Nụ Hoa Vối chữa bệnh gì?

Nụ hoa vối có tác dụng gì?

Cách sử dụng nụ hoa vối

2

Cây Bìm Bịp (Cây Xương Khỉ)

 Cây Bìm Bịp (Cây Xương Khỉ) chữa bệnh gì?

Cây Bìm Bịp (Cây Xương Khỉ) có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Bìm Bịp (Cây Xương Khỉ)

3

Cây Trinh Nữ Hoàng Cung

 Cây Trinh Nữ Hoàng Cung chữa bệnh gì?

Cây Trinh Nữ Hoàng Cung có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Trinh Nữ Hoàng Cung

4

Cây Nhân Trần

Cây Nhân Trần chữa bệnh gì?

Cây Nhân Trần có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Nhân Trần

5

Lá Đinh Lăng

Lá Đinh Lăng chữa bệnh gì?

Lá Đinh Lăng có tác dụng gì?

Cách sử dụng Lá Đinh Lăng

6

Cây Chó Đẻ (Cây Diệp Hạ Châu)

Cây Chó Đẻ (Cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh gì?

Cây Chó Đẻ (Cây Diệp Hạ Châu) có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Chó Đẻ (Cây Diệp Hạ Châu)

7

Cây Cà Gai Leo

Cây Cà Gai Leo chữa bệnh gì?

Cây Cà Gai Leo có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Cà Gai Leo

8

Chuối Hột Rừng tây nguyên ngâm rượu 

Chuối Hột Rừng tây nguyên chữa bệnh gì?

Rượu Chuối Hột Rừng có tác dụng gì?

Cách sử dụng Chuối Hột Rừng

9

Sơn Tra (quả Táo Mèo) Yên Bái ngâm rượu

Sơn Tra (quả Táo Mèo) Yên Bái chữa bệnh gì?

Sơn Tra (quả Táo Mèo) Yên Bái có tác dụng gì?

Cách sử dụng Sơn Tra (quả Táo Mèo) Yên Bái

10

lá cây Dâm Dương Hoắc

lá cây Dâm Dương Hoắc chữa bệnh gì?

lá cây Dâm Dương Hoắc có tác dụng gì?

Cách sử dụng lá cây Dâm Dương Hoắc

11

Lá Đu Đủ đực khô

Lá Đu Đủ đực khô chữa bệnh gì?

Lá Đu Đủ đực khô có tác dụng gì?

Cách sử dụng Lá Đu Đủ đực khô

12

Hoa Đu Đủ đực

Hoa Đu Đủ đực chữa bệnh gì?

Hoa Đu Đủ đực có tác dụng gì?

Cách sử dụng Hoa Đu Đủ đực

13

Cây Cam thảo Bắc

Cây Cam thảo Bắc chữa bệnh gì?

Cây Cam thảo Bắc có tác dụng gì? 

Cách sử dụng Cây Cam thảo Bắc

14

Chè Vằng

Chè Vằng chữa bệnh gì?

Chè Vằng có tác dụng gì?

Cách sử dụng Chè Vằng

15

Chè Dây Leo

Chè Dây Leo chữa bệnh gì?

Chè Dây Leo có tác dụng gì?

Cách sử dụng Chè Dây Leo

16

Cây An Xoa

Cây An Xoa chữa bệnh gì?

Cây An Xoa có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây An Xoa

17

Cây Xạ Đen Hòa Bình

Cây Xạ Đen Hòa Bình chữa bệnh gì?

Cây Xạ Đen Hòa Bình có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Xạ Đen Hòa Bình

18

Cây Lạc Tiên

Cây Lạc Tiên chữa bệnh gì?

Cây Lạc Tiên có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Lạc Tiên

19

Cây Kim Tiền Thảo

Cây Kim Tiền Thảo chữa bệnh gì?

Cây Kim Tiền Thảo có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Kim Tiền Thảo

20

Cây chìa vôi

Cây chìa vôi chữa bệnh gì?

Cây chìa vôi có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây chìa vôi

21

Củ Tam Thất bắc

Củ Tam Thất bắc chữa bệnh gì?

Củ Tam Thất bắc có tác dụng gì?

Cách sử dụng Củ Tam Thất bắc

22

Nấm linh chi 

Nấm linh chi  chữa bệnh gì?

Nấm linh chi  có tác dụng gì?

Cách sử dụng Nấm linh chi 

23

Củ Ba Kích rừng tím

Củ Ba Kích rừng tím chữa bệnh gì?

Củ Ba Kích rừng tím có tác dụng gì?

Cách sử dụng Củ Ba Kích rừng tím

24

Cây Mật nhân

Cây Mật nhân chữa bệnh gì?

Cây Mật nhân có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Mật nhân

25

Cây Nhọ Nồi (Cây Cỏ Mực)

Cây Nhọ Nồi (Cây Cỏ Mực) chữa bệnh gì?

Cây Nhọ Nồi (Cây Cỏ Mực) có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Nhọ Nồi (Cây Cỏ Mực)

26

Cây Bồ Công Anh

Cây Bồ Công Anh chữa bệnh gì?

Cây Bồ Công Anh có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Bồ Công Anh

27

Lá sen

Lá sen chữa bệnh gì?

Lá sen có tác dụng gì?

Cách sử dụng Lá sen

28

Lá vối

Lá vối chữa bệnh gì?

Lá vối có tác dụng gì?

Cách sử dụng Lá vối

29

Nấm Ngọc Cẩu ngâm rượu 

Nấm Ngọc Cẩu ngâm rượu  chữa bệnh gì?

Rượu Nấm Ngọc Cẩu có tác dụng gì?

Cách ngâm rượu Nấm Ngọc Cẩu

30

Sâm Cau ngâm rượu

Sâm Cau ngâm rượu chữa bệnh gì?

Rượu Sâm Cau có tác dụng gì?

Cách sử dụng Sâm Cau

31

Cây Mú Từn ngâm rượu

Cây Mú Từn chữa bệnh gì?

Cây Mú Từn có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Mú Từn

32

Cây Rau Mương

Cây Rau Mương  chữa bệnh gì?

Cây Rau Mương  có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Rau Mương

33

Cây Dây Thìa Canh

Cây Dây Thìa Canh chữa bệnh gì?

Cây Dây Thìa Canh có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Dây Thìa Canh

34

Củ (rễ) Đinh Lăng điêu khắc ngâm rượu

Củ (rễ) Đinh Lăng chữa bệnh gì?

Củ (rễ) Đinh Lăng có tác dụng gì?

Cách sử dụng Củ (rễ) Đinh Lăng

35

Nụ Hoa Tam Thất khô

Nụ Hoa Tam Thất chữa bệnh gì?

Nụ Hoa Tam Thất có tác dụng gì?

Cách sử dụng Nụ Hoa Tam Thất

36

Nụ Hoa Tam Thất bao tử

Nụ Hoa Tam Thất bao tử chữa bệnh gì?

Nụ Hoa Tam Thất bao tử có tác dụng gì?

Cách sử dụng Nụ Hoa Tam Thất bao tử

37

Cây Hương Nhu Tía

Cây Hương Nhu Tía chữa bệnh gì?

Cây Hương Nhu Tía có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Hương Nhu Tía

38

Quả Sung khô

Quả Sung khô chữa bệnh gì?

Quả Sung khô có tác dụng gì?

Cách sử dụng Quả Sung khô

39

Cây Giảo Cổ Lam khô

Cây Giảo Cổ Lam khô chữa bệnh gì?

Cây Giảo Cổ Lam khô có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Giảo Cổ Lam khô

40

Cây Rau Cải Trời khô

Cây Rau Cải Trời khô chữa bệnh gì?

Cây Rau Cải Trời khô có tác dụng gì?

Cách sử dụng Cây Rau Cải Trời khô

41

Măng Nứa khô

Măng Nứa khô bán ở đâu?

Măng Nứa khô có tác dụng gì?

Địa chỉ bán măng nứa khô 

Cây Thuốc Nam, Giá bán Cây Thuốc Nam, cây Thuốc nam là gì? Địa chỉ bán cây thuốc nam?, Tác dụng chữa bệnh của cây thuốc nam

About Cây Thuốc Chữa Bệnh

Trong tự nhiên, có vô vàn những loại cây dược liệu quen thuộc với tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh cơ xương khớp rất tốt. Dưới đây là một số cây thuốc nam hỗ trợ điều trị gai cột sống hiệu quả

Check Also

CONG-DUNG-CACH-DUNG-LIEU-DUNG-HAT-DE-CUOI-MY-CTY-DUOC-LIEU-HONG-LAN

Mua bán Hạt Dẻ cười Mỹ giá từ 340.000đ/1kg giao hàng toàn quốc

Mua bán sỉ và lẻ Hạt Dẻ cười Mỹ giá từ 340.000đ/1kg – Công dụng …